‹ اندیشه های خام

پنجاه درس اخلاقی از محدث قمی

سه‌شنبه 15 فروردین 1402

کتاب پنجاه درس اخلاقی نوشته محدث قمی، کتاب خوش خوان، جالب، مفید و ارزشمندی است. سرشار از نصایح و پندهایی برای زندگی در مواردی از این دست:
در خوف و ترس و در رجاء و امیدواری، درغیرت و حمیت. در نکوهش شتابزدگی و عجله. در نکوهش غضب و بسیاری باره های دیگر. هر موضوع را با آیه یا حدیث یا شعر آراسته و محکم کرده. متن گیرا و ساده ای دارد. بخشی که برای من جالبتر و تاثیر گزار بود نکوهش آرزوهای دور و دراز بود. به ویژه این بند.

… پیوسته هر شغلی که تمام می شود، شغل دیگر پیدا میشود. و هر روز امروز و فردا می کند که ناگهان بانگ برآید خواجه مرد واین بیچاره غافل است از اینکه، آنکه او را وعده ی فردا دهد، فردا هم با اوست و فراغت از خیالات و شغل های دنیا حاصل نخواهد شد. و فارغ کسی است که یکباره دست از آنها بردارد

پس کسی که سن او به حدود چهل سالگی رسید دیگر فکر دنیا کردن او از فریب شیطان است، چون ایام لذت و کامرانی گذشت و روزگار نشاط و شادمانی سرآمد و هر روز عضوی از اعضای او کوچ می کند و بیچاره از آن غافل و در فکر باطل است.

یا ابناء اربعین ذرع قددنی حصاده (سفینه البحار ج 2 ص 257)
ای کسانی که به چهل سال رسیده اید، وقت درو رسیده است. …

و علاج طول امل یاد مرگ است، چه خیال مردن آدمی را از دنیا دلگیر و دل را از دنیا سیر می سازد.

کلمات کلیدی:

اندیشه های خام درباره نرم افزار و دیگر چیزها، به قلم حمزه جوادی از شیراز. مرا در گیت هاب، دنبال کنید. با من در جیمیل با hjavadish در ارتباط باشید